M A R T I N    L U T H E R    &    T H O M A S    M Ü N Z E R    D I E T E R    F O R T E    L U T H E R     R E G I E   T H O M A S   G O R I T Z K I    S T A D T T H E A T E R   G I E S S E N