S A N A T O R I U M    Z U R    T O D E S A N Z E I G E    B R U N O    S C H U L Z    E D Z I O    R E G I E    A N D R E J    W O R O N    T E A T R    K R E A T U R    B E R L I Nkontakt / fotos

theater

fernsehen / kino

hörbares

links

2022 - 2023

2020 - 2021

2018 - 2019

Mitschnitt ca. 72 Minuten